365bet官网最新网址-www.yabo2020.com

您现在的位置: 365bet官网最新网址 >> 统计与服务 >> 海关统计 >> 非金属矿产类 >> 水镁石

2015年7月水镁石出口按洲别统计

文章来源: 发布时间:2015-09-23
分享到:
序号 洲代码 洲名称 累计数量 累计数量所占比例% 累计数量同比增长% 累计金额 累计金额所占比例% 累计金额同比增长% 平均单价 平均单价同比增长% 当月数量 当月数量所占比例% 当月数量同比增长% 当月金额 当月金额所占比例% 当月金额同比增长% 当月平均单价 当月平均单价同比增长%
      241412.9 100.0 19.3 1851.3 100.0 23.8 76.7 3.7 27257.8 100.0 65.9 230.0 100.0 80.8 84.4 9.0
     1 1 亚洲 181327.4 75.1 8.1 1331.5 71.9 7.3 73.4 -0.7 26245.8 96.3 326.1 222.0 96.5 339.2 84.6 3.1
     2 5 北美洲 41851.5 17.3 707.5 344.9 18.6 889.5 82.4 22.5 600.0 2.2   5.0 2.2   83.0  
     3 3 欧洲 17638.0 7.3 -39.0 164.7 8.9 -22.8 93.4 26.6 412.0 1.5 -96.0 3.0 1.3 -96.1 72.7 -2.5
     4 6 大洋洲 596.0 0.2 48.6 10.2 0.6 51.5 171.0 2.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 -100.0    
[编辑:]

365bet官网最新网址|www.yabo2020.com

XML 地图 | Sitemap 地图