365bet官网最新网址-www.yabo2020.com

您现在的位置: 365bet官网最新网址 >> 统计与服务 >> 海关统计 >> 非金属矿产类 >> 水镁石

2015年7月水镁石出口按国别地区统计

文章来源: 发布时间:2015-09-23
分享到:
序号 国别地区代码 国别地区名称 累计数量 累计数量所占比例% 累计数量同比增长% 累计金额 累计金额所占比例% 累计金额同比增长% 平均单价 平均单价同比增长% 当月数量 当月数量所占比例% 当月数量同比增长% 当月金额 当月金额所占比例% 当月金额同比增长% 当月平均单价 当月平均单价同比增长%
   241412.9 100.0 19.3 1851.3 100.0 23.8 76.7 3.7 27257.8 100.0 65.9 230.0 100.0 80.8 84.4 9.0
     1 116 日本 121674.0 50.4 10.6 755.3 40.8 10.7 62.1 0.1 17334.1 63.6 3383.2 107.8 46.9 887.5 62.2 -71.6
     2 133 韩国 48171.4 20.0 -3.8 477.5 25.8 -2.7 99.1 1.1 7915.7 29.0 374.4 100.6 43.7 582.7 127.0 43.9
     3 502 美国 41645.5 17.3 703.5 343.0 18.5 884.3 82.4 22.5 600.0 2.2  5.0 2.2  83.0 
     4 307 意大利 15700.0 6.5 -29.3 148.1 8.0 -5.5 94.4 33.7 300.0 1.1 -96.4 2.1 0.9 -96.5 70.0 -2.8
     5 143 台湾省 7014.0 2.9 94.2 36.6 2.0 84.0 52.1 -5.3 78.0 0.3 -97.7 0.8 0.3 -95.3 101.8 100.1
     6 137 土耳其 1579.0 0.7 -4.8 21.2 1.1 10.0 134.3 15.5 440.0 1.6 57.1 4.7 2.0 46.3 107.1 -6.9
     7 138 阿拉伯联合酋长国 1660.0 0.7 76.6 19.0 1.0 81.9 114.3 3.0 300.0 1.1 25.0 3.7 1.6 37.4 123.7 9.9
     8 111 印度 609.0 0.3 -10.3 13.8 0.7 83.7 226.9 104.9 102.0 0.4 -22.7 3.2 1.4 78.3 310.0 130.7
     9 601 澳大利亚 596.0 0.2 50.5 10.2 0.6 52.5 171.0 1.3 0.0 0.0  0.0 0.0   
    10 327 波兰 880.0 0.4  7.1 0.4  81.0  88.0 0.3  0.7 0.3  80.0 
    11 112 印度尼西亚 262.0 0.1 -19.9 3.4 0.2 -11.2 130.5 10.8 0.0 0.0  0.0 0.0   
    12 305 法国 440.0 0.2 0.0 3.1 0.2 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 -100.0  
    13 132 新加坡 162.0 0.1 -18.6 3.1 0.2 -8.4 189.6 12.6 36.0 0.1 100.0 1.0 0.4 222.1 272.0 61.1
    14 304 德国 242.0 0.1 -56.0 2.2 0.1 -56.0 90.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0   
    15 501 加拿大 206.0 0.1  1.8 0.1  87.9  0.0 0.0  0.0 0.0   
    16 315 奥地利 88.0 0.0 100.0 1.7 0.1 100.0 194.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0   
    17 136 泰国 196.0 0.1 -25.2 1.6 0.1 -44.3 81.2 -25.5 40.0 0.1  0.3 0.1  80.0 
    18 312 西班牙 168.0 0.1 740.0 1.3 0.1 646.7 80.0 -11.1 24.0 0.1  0.2 0.1  80.0 
    19 331 瑞士 120.0 0.0  1.1 0.1  95.0  0.0 0.0  0.0 0.0   
[编辑:]

365bet官网最新网址|www.yabo2020.com

XML 地图 | Sitemap 地图