365bet官网最新网址-www.yabo2020.com

您现在的位置: 365bet官网最新网址 >> 统计与服务 >> 海关统计 >> 非金属矿产类 >> 水镁石

2015年7月水镁石出口按企业性质统计

文章来源: 发布时间:2015-09-23
分享到:
序号 企业性质代码 企业性质名称 累计数量 累计数量所占比例% 累计数量同比增长% 累计金额 累计金额所占比例% 累计金额同比增长% 平均单价 平均单价同比增长% 当月数量 当月数量所占比例% 当月数量同比增长% 当月金额 当月金额所占比例% 当月金额同比增长% 当月平均单价 当月平均单价同比增长%
      241412.9 100.0 19.3 1851.3 100.0 23.8 76.7 3.7 27257.8 100.0 65.9 230.0 100.0 80.8 84.4 9.0
     1 3 中外合资企业 166614.5 69.0 2.5 1331.2 71.9 12.1 79.9 9.3 16942.8 62.2 56.0 156.9 68.2 86.2 92.6 19.4
     2 6 私营企业 72487.2 30.0 89.6 460.9 24.9 78.1 63.6 -6.1 9724.5 35.7 87.9 65.7 28.6 101.1 67.6 7.0
     3 2 中外合作企业 1270.8 0.5 8.1 46.4 2.5 10.5 364.8 2.2 30.5 0.1 -81.6 1.2 0.5 -80.8 387.6 4.4
     4 4 外商独资企业 1040.5 0.4 183.2 12.8 0.7 83.3 122.8 -35.3 560.0 2.1 147.8 6.2 2.7 50.6 110.0 -39.2
[编辑:]

365bet官网最新网址|www.yabo2020.com

XML 地图 | Sitemap 地图